Niam AB


Nyheter

Om oss i media

Om Niam AB

Niam är en av Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om cirka €3,6 miljarder. Vi erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera i de nordiska marknaderna genom våra fonder. Niam grundades 1998 och har sedan starten investerat i fastigheter till ett värde överstigande €10,8 miljarder. Niam har fler än 65 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.

Kontaktpersoner

Lovisa Edström
Marketing Coordinator
Lovisa Edström