Niam AB


Om oss i media

Om Niam AB

Niam är en av Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om cirka €2,5 miljarder. Vi erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera i de nordiska marknaderna genom våra fonder. Niam grundades 1998 och har sedan starten investerat i fastigheter till ett värde överstigande €11,5 miljarder. Niam har fler än 80 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.

Kontaktpersoner

Lovisa Edström
Marketing Coordinator
Lovisa Edström