2024-02-02 10:45Pressmeddelande

Niam hyr ut 15 000 kvadratmeter till Saab på Varvsudden, Landskrona

Varvsudden Landskrona NiamVarvsudden Landskrona Niam

Niam har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Saab avseende ca 15 000 kvadratmeter industrilokaler belägna på Varvsudden i Landskrona. Saab växer inom sjöfartsområdet och behöver utöka sin produktionskapacitet. Niams industrifastighet på Varvsudden erbjuder goda förutsättningar för den typen av verksamhet. Inflyttning sker redan under andra kvartalet 2024.

Varvsudden är ett industri- och hamnområde i Landskrona, cirka 40 kilometer norr om Malmö i hjärtat av Öresund, en av världens mest trafikerade maritima korridorer. Sedan 2020 äger och förvaltar Niam området som består av en mix av industrilokaler och kontorsbyggnader samt en torrdocka och fartygskaj.  Den totala uthyrningsbara byggnadsarean uppgår till 71 000 kvadratmeter tillsammans med uthyrningsbara markområden på 130 000 kvadratmeter.

– Vi är väldigt glada och stolta över att få välkomna Saab till en av våra fastigheter i Landskrona. Att Saab väljer att etablera sig på Varvsudden tar vi som ett gott betyg och som visar på områdets styrka och attraktivitet, bland annat tack vare det utmärkta kommunikationsläget. Saab:s verksamhet passar väl in i området och bidrar till ökade synergier mellan hyresgästerna samtidigt som det stärker Varvsuddens position som ett av de ledande varvsområdena i Sverige, säger Erik Rydström, Fondchef Niam.

Varvsuddens läge ger direkt tillgång till ett väl etablerat transportnätverk och viktig infrastruktur, inklusive motorvägarna E6 och E4, Köpenhamns och Malmös flygplatser, Öresundsbron, järnvägar och sjöfartsterminaler.

I ett uttalande låter Saab meddela att de växer inom det navala området och behöver utöka produktionskapaciteten. Varvsudden i Landskrona tillhandahåller bra förutsättningar för den här typen av verksamhet och de anser att deras etablering kommer att stärka den marintekniska industrin i området.

För mer information kontakta:
Emma-Lisa Runius, Head of Marketing & Communications, Niam
M: emma-lisa.runius@niam.com
T: 0709 460 666
www.niam.se


Ämnen: Logistik

Om Niam AB

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare med fokus på investeringar inom fastigheter och infrastruktur. Sedan start 1998 har Niam erbjudit institutionella investerare möjlighet att genom sina fonder investera i den nordiska fastighetsmarknaden. Med stor erfarenhet och expertis ligger vårt fokus på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna för våra hyresgäster och samhällena där de är belägna med målet är att tillgodose både dagens och framtidens behov. Niam har ca 100 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se


Kontaktpersoner

Erik Rydström
Fund Manager
Erik Rydström