2021-08-26 10:00Pressmeddelande

Niam storsatsar på infrastruktur

Niam, en av Nordens största privata fastighetsägare, storsatsar på infrastruktur genom deras nya plattform Niam Infrastructure. Fastighetsbolaget har sedan 1998 erbjudit institutionella investerare möjligheten att investera i fastigheter på de nordiska marknaderna och har sedan start investerat till ett värde överstigande €11,5 miljarder. Nu breddar Niam sitt utbud och erbjuder investerare möjlighet att placera kapital inom infrastruktur med fokus på hållbara investeringar i Norden och norra Europa.

Niam Infrastructure har etablerat ett Stockholmsbaserat team vilket leds av Sverker Åkerblom som har 15 års erfarenhet inom energi och infrastruktur, bland annat från BlackRock där han ledde BlackRocks investeringar inom förnyelsebar energi i Europa. Niam Infrastructure har lanserat sin första fond som haft en första stängning under sommaren och förväntas annonsera den första investeringen inom kort. Fokus för fonden är små till medelstora investeringar med fokus på aggregering av flera mindre tillgångar samt riskreduktion i primärt nordisk hållbar infrastruktur.  

Sverker Åkerblom, Founding Partner Niam Infrastructure, säger, ”Niam har rätt förutsättningar att bygga en ledande plattform för infrastrukturinvesteringar. Vårt infrastrukturteam kommer jobba tätt med vårt befintliga fastighetsteam för att leverera synergier till alla våra investerare och tillsammans arbetar vi outtröttligt för att bli Nordens ledande investerare i reala tillgångar. Jag är mycket stolt över att kunna lansera den nya plattformen och ser fram emot att leverera bra investeringar till våra kunder”.

Jennifer Andersson, Managing Partner, kommenterar, ”De senaste åren har vi sett en tydlig ökning av efterfrågan på investeringar inom infrastruktur. Att Niam tar ett kliv in i infrastruktursektorn är ett långsiktigt beslut och ett naturligt steg i vår strategi att bli den ledande nordiska förvaltaren inom reala tillgångar. Vi tror starkt på de möjligheter vi sett inom sektorn och med vårt dedikerade infrastruktur-team med Sverker vid rodret har vi dom rätta förutsättningarna att leverera infrastrukturinvesteringar i snabb takt och med bra riskjusterad avkastning till våra kunder.

Vi fortsätter vårt engagemang inom fondresning, investeringstakt och aktiv förvaltning på fastighetsmarknaden och teamet bakom består.”

För mer information om Niam Infrastructure, vänligen kontakta:
Sverker Åkerblom, Head of Niam Infrastructure
+46 723 88 18 93, Sverker.Akerblom@niam.com

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Managing Partner
+46 8 5175 8559, Jennifer.Andersson@niam.comOm Niam AB

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare med fokus på investeringar inom fastigheter och infrastruktur. Sedan start 1998 har Niam erbjudit institutionella investerare möjlighet att genom sina fonder investera i den nordiska fastighetsmarknaden. Med stor erfarenhet och expertis har fokus legat på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna för våra hyresgäster och samhällena där de är belägna med målet är att tillgodose både dagens och framtidens behov. De senaste 23 åren har Niam investerat i fastigheter till ett värde överstigande €11,5 miljarder och förvaltar idag ett fastighetsbestånd om cirka €2,4 miljarder. Niam Infrastructure fokuserar på hållbara investeringar inom förnyelsebar energi, transport och telekom i Norden och norra Europa. Plattformens första fond koncentrerar sig på små till medelstora investeringar med fokus på aggregering av flera mindre tillgångar samt riskreduktion i primärt hållbar infrastruktur. Niam har fler än 85 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.


Kontaktpersoner

Sverker Åkerblom
VD, Niam Infrastructure
Sverker Åkerblom