2022-02-16 19:00Pressmeddelande

Niam Infrastructure reser 500 miljoner SEK till första stängning

Niam Infrastructure har genomfört sin första externa stängning i debutfonden med mer än 500 miljoner SEK (50 miljoner euro) från flera svenska investerare. Fonden kommer att fokusera på små till medelstora investeringar i primärt nordisk hållbar infrastruktur.

Sverker Åkerblom, VD för Niam Infrastructure, säger, "Förtroendet från investerarna i den första externa stängningen gör det möjligt för oss att bibehålla vårt fokus på investeringar när vi fortsätter fondresningen mot vårt mål på 2 miljarder SEK (200 miljoner euro) till fonden. Vi har en omfattande pipeline med investeringsmöjligheter inom förnybar energi, transport och uppkoppling och är fokuserade på att leverera lösningar som möjliggör en hållbar energiomställning.”

Niam Infrastructure lanserades 2021 och i augusti investerade debutfonden i Solarwork, ett svenskt solcellsföretag. Under de kommande åren är planen att investera 500 miljoner SEK (50 miljoner euro) för att tillsammans med Solarwork leverera prisvärd och problemfri grön el genom Solarworks fullt finansierade Solar-as-a-Service-erbjudande.

För mer information, vänligen kontakta:
Sverker Åkerblom, VD, Niam Infrastructure
+46 723 88 18 93, Sverker.Akerblom@niam.comOm Niam

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare med fokus på investeringar inom fastigheter och infrastruktur. Sedan start 1998 har Niam erbjudit institutionella investerare möjlighet att genom sina fonder investera i den nordiska fastighetsmarknaden. Med stor erfarenhet och expertis ligger vårt fokus på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna för våra hyresgäster och samhällena där de är belägna med målet är att tillgodose både dagens och framtidens behov. De senaste 23 åren har Niam investerat i fastigheter till ett värde överstigande €11,5 miljarder och förvaltar idag ett fastighetsbestånd om cirka €2,4 miljarder. Niam Infrastructure fokuserar på hållbara investeringar inom förnyelsebar energi, transport och telekom i Norden och norra Europa. Plattformens första fond koncentrerar sig på små till medelstora investeringar med fokus på aggregering av flera mindre tillgångar samt riskreduktion i primärt hållbar infrastruktur. Niam har fler än 85 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.


Kontaktpersoner

Sverker Åkerblom
VD, Niam Infrastructure
Sverker Åkerblom