2021-08-31 18:00Pressmeddelande

Niam Infrastructure investerar i Solarwork

Niams nylanserade plattform Niam Infrastructure har investerat i Solarwork, ett svenskägt företag inom solcellsinstallationer. Detta är Niam Infrastructure’s första investering inom förnybar energi. Niam Infrastructure och Solarwork kommer som en del av investeringen att tillsammans erbjuda fastighetsägare och hyresgäster ”Solar as-a-service” genom skräddarsydda lösningar för varje fastighets nuvarande och framtida behov, vilket minskar deras elkostnader samtidigt som de bidrar till en grönare morgondag.

Sverker Åkerblom, Head of Niam Infrastructure, säger, ”Solenergi är den självklara lösningen för fastighetsägare och hyresgäster för att minska sitt koldioxidavtryck och även säkra sig mot ökande elpriser. Tillsammans med Solarwork har vi möjlighet att påskynda övergången till grön solenergi genom att tillhandahålla en enkel och fullt finansierad lösning till våra kunder. Vi är fullt fokuserade på att erbjuda våra kunder prisvärd och problemfri grön el och med Solarwork planerar vi att investera 500 MSEK i denna strategi under de kommande fem åren.”

Solar as-a-service erbjuder en enkel lösning för fastighetsägare och hyresgäster att byta till solenergi. Solarwork och Niam Infrastructure tillhandahåller hela tjänsten från tillstånd, installation och finansiering till drift och service medan fastighetsägare och hyresgäster endast betalar ett fast pris för den producerade elen. Lösningen finansieras av Niam Infrastructure genom ett långsiktigt energiköpsavtal (”PPA”) som gör det möjligt för kunden att med minskad risk spara pengar och samtidigt bli grönare. 

Solarwork ägs av dess tre grundare, Carl-Olof Wilhelmson, Eric Wachtmeister och Thomas Elfving och bolaget har idag 15 anställda.

Carl-Olof Wilhelmson, vd Solarwork Sverige, säger, ”Vi ser Niam som den idealiska partnern för Solarwork. Tillsammans kommer vi att ha klart förbättrade möjligheter att utveckla verksamheten - bland annat genom etableringen av helt nya affärsområden inom solenergi, lagring och elbilsladdning. Vi ser stora möjligheter genom kunskapsdelning och långsiktig affärsutveckling med ett av Nordens ledande fastighetsbolag. Att vi blir en del i Niams nya hållbarhets- och infrastruktursatsning medför dessutom att vår gemensamma värdegrund blir ännu starkare. Vi ser därmed, med stor optimism, fram emot detta nya partnerskap.”

För mer information om Niam Infrastructure, vänligen kontakta:
Sverker Åkerblom, Head of Niam Infrastructure
+46 723 88 18 93, Sverker.Akerblom@niam.com

Om Solarwork Sverige
Solarwork är en certifierad solcellsinstallatör och helhetsleverantör inom solel, laddinfrastruktur och energilagring. Sedan starten har vi fokuserat på att leverera lönsamma och smarta solcellsanläggningar till fastighetsägare, markägare, kommuner samt bostadsrättsföreningar. Med marknadens ledande solcellsprodukter skräddarsys varje projekt vi tar oss an hängivet utefter kundens unika förutsättningar och energibehov, idag men även för framtiden.

För mer information om Solarwork & Solar-as-a-service, vänligen kontakta:
Carl-Olof Wilhelmson, vd Solarwork Sverige
+46 707 77 07 49, carlolof@solarwork.se
www.solarwork.seOm Niam AB

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare med fokus på investeringar inom fastigheter och infrastruktur. Sedan start 1998 har Niam erbjudit institutionella investerare möjlighet att genom sina fonder investera i den nordiska fastighetsmarknaden. Med stor erfarenhet och expertis har fokus legat på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna för våra hyresgäster och samhällena där de är belägna med målet är att tillgodose både dagens och framtidens behov. De senaste 23 åren har Niam investerat i fastigheter till ett värde överstigande €11,5 miljarder och förvaltar idag ett fastighetsbestånd om cirka €2,4 miljarder. Niam Infrastructure fokuserar på hållbara investeringar inom förnyelsebar energi, transport och telekom i Norden och norra Europa. Plattformens första fond koncentrerar sig på små till medelstora investeringar med fokus på aggregering av flera mindre tillgångar samt riskreduktion i primärt hållbar infrastruktur. Niam har fler än 85 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.


Kontaktpersoner

Sverker Åkerblom
VD, Niam Infrastructure
Sverker Åkerblom