2022-09-08 05:30Pressmeddelande

Niam utvecklar Haninge Centrum med nya handelsytor och fler bostäder

Visionsbild över Poseidons torg, Haninge kommunVisionsbild över Poseidons torg, Haninge kommun

Haninge Centrum, söder om Stockholm, står inför en omfattande utveckling och komplettering av handel, bostäder och ett nytt restaurangutbud. Som en del av detta förvärvar Niam av Stena Fastigheter, ca 2 000 kvm av de handelsytor som vetter mot Poseidons torg. Niam är en av de största fastighetsaktörerna i området och har ett nära samarbete med kommunen i utvecklingen av Haninge Centrum.

Nu under hösten startar planerna för en större utveckling av Haninge Centrum och dess direkta närområde. Haninge Centrum med dess omgivning har redan idag flera viktiga mötesplatser men området ska stärkas ytterligare som navet och hjärtat i kommunens stadsutveckling med direkt koppling till serviceutbud, handel och nya bostäder vid Haninge Centrum. Exempel på förändringar som Niam planerar att genomföra är ett rejält ansiktslyft av köpcentret och dess entréer ut mot Poseidons torg. Större glasytor, genomtänkt belysning och framflyttad fasad kommer att leda till ett mer välkomnande centrum och förbättrad tillgänglighet. En av de nya hyresgästerna som tecknat avtal med Niam är Medfit som under sommaren 2023 öppnar en 1 500 kvm stor anläggning för träning, rehabilitering och vård.

De planerade nya bostäderna ska öka tryggheten och förtätningen i området samt skapa flöden till Haninge Centrum. De boende får direkt närhet till service, kollektivtrafik och upplevelser via exempelvis Haninge kulturhus.

– Vår vision med Haninge Centrum är att det ska bli en plats där människor bor och lever sina liv, arbetar och umgås. Allt finns på nära avstånd – en 15-minutersstad i miniformat. Med fler invånare och bostäder skapar vi och kommunen tillsammans underlag för mer service och en rikare stadskärna, säger Hans Lisserkers, Head of Project Development, Niam.

Niam och Haninge kommun kommer att intensifiera samarbetet under hösten och starta planeringen för utvecklingen av Haninge centrum och dess närmaste omgivning som ska resultera i en trygg och attraktiv centrummiljö där extra fokus läggs på en hållbar och grön utemiljö, där parkeringsytor omvandlas till trevliga vistelsemiljöer såsom lummiga torg, gångstråk och mini-parker. Befintlig parkering vid Haninge Centrum placeras under byggnader och utemiljöer.

– Cirka 60 000 invånare kan komma att bo i Haninges centrala delar år 2050 när vi går från förort till stad. Utvecklingen av Haninge Centrum och Poseidons torg är en mycket viktig del i detta och vi är glada att vi nu har en Centrumutvecklare som vill gå hand i hand med oss när vi bygger stad, och utvecklar såväl nya bostäder som service, kultur och grönområden, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun.

Utvecklingen av centrala Haninge är ett viktigt steg i Haninge kommuns utveckling från förort till stad. Med den nya, hållbara stadsutvecklingsplanen för den regionala stadskärnan Haninge knyts Handen, Vega och Brandbergen samman med 17 000 nya bostäder och en trygg och levande stadsmiljö med butiker, service, restauranger och verksamheter, i attraktiva lägen med goda kommunikationer. Haninge ska erbjuda trygga och upplevelserika kvarter, platser, stråk och byggnader som ger utrymme för idrott, grönska, återhämtning och ny energi.

Visionsbild från Mandaworks.

KONTAKTUPPGIFTER
Hans Lisserkers, Head of Project Development, Niam.
Email: hans.Lisserkers@niam.com
Telefon:  +46 76 634 20 01Om Niam AB

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare med fokus på investeringar inom fastigheter och infrastruktur. Sedan start 1998 har Niam erbjudit institutionella investerare möjlighet att genom sina fonder investera i den nordiska fastighetsmarknaden. Med stor erfarenhet och expertis ligger vårt fokus på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna för våra hyresgäster och samhällena där de är belägna. Målet är att tillgodose både dagens och framtidens behov. De senaste 24 åren har Niam investerat i fastigheter till ett värde överstigande €12 miljarder och förvaltar idag ett fastighetsbestånd om cirka €2,7 miljarder. Niam Infrastructure fokuserar på hållbara investeringar inom förnyelsebar energi, transport och telekom i Norden och norra Europa. Plattformens första fond koncentrerar sig på små till medelstora investeringar med fokus på aggregering av flera mindre tillgångar samt riskreduktion i primärt hållbar infrastruktur. Niam har ca 100 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.


Kontaktpersoner

Hans Lisserkers
Head of Project Development
Hans Lisserkers