2021-02-10 06:00Pressmeddelande

Niam utvecklar framtidens fastigheter med satsning på öppen 5G-teknik

Jennifer Andersson, Managing Partner Niam & Ove Anebygd, CEO Netmore. I bakgrunden: Stockholm Harbor Front DevelopmentJennifer Andersson, Managing Partner Niam & Ove Anebygd, CEO Netmore. I bakgrunden: Stockholm Harbor Front Development

Niam och Netmore initierar en omfattande satsning som inleds med en pilot i Niams fastigheter i den nya stadsdelen Värtahamnen i Stockholm samt i utvalda fastigheter i de övriga nordiska länderna. Därefter är ambitionen att etablera den öppna 5G-tekniken i stora delar av Niams fastighetsbestånd i Norden. Netmore levererar en nyckelfärdig 5G-lösning (5G-as-a-service) som medför att fastighetsägaren själv kan använda tekniken, och som dessutom möjliggör för mobiloperatörer att nyttja infrastrukturen för att kunna erbjuda 5G-tjänster på platsen.

Jennifer Andersson, Managing Partner på Niam, säger, ”Niam arbetar ständigt med att skapa attraktiva fastigheter för våra hyresgäster och med detta samarbete så blir Niam en av de första fastighetsägarna att erbjuda sina hyresgäster fullskalig 5G uppkoppling. För våra hyresgäster innebär detta att de kan ta del av den absolut senaste teknologin. Vidare möjliggör detta en tydligt förbättrad säkerhetsnivå på uppkoppling än vad som varit möjligt innan 5G vilket vi tror många hyresgäster värdesätter.

Vi är mycket stolta över denna utveckling och ser fram emot att snart demonstrera lösningen live till potentiella hyresgäster och andra intressenter i våra planerade piloter”.

Genom Netmores lösning får Niam som fastighetsägare full kontroll och åtkomst till sin digitala miljö. Därmed läggs en grund för både säker fastighetsstyrning samt en digitaliserad och effektiv fastighetsförvaltning.

Utöver 5G-kompatibiliteten erbjuder Netmores lösning stöd för fiberanslutning, Wi-Fi och LoRaWAN vilket är en teknik som möjliggör uppkopplade fastigheter, s.k. IoT.

Ove Anebygd, vd Netmore, säger, ”Tillsammans med Niam har vi tagit fasta på 5G-teknikens särskilda egenskaper vilka har potential att rita om kartan för trådlös uppkoppling i inomhusmiljöer. Tekniken både kompletterar och överträffar befintliga alternativ och standarder, och i takt med att bland annat nya bärbara datorer och mobiltelefoner successivt förses med 5G-åtkomst så träder en helt ny marknad fram. Åtkomst till 5G-uppkoppling blir helt enkelt en förutsättning för att fastigheten som sådan ska kunna erbjuda en inomhusmiljö som möjliggör för högsta möjliga produktivitet och effektivitet.

Vi är glada att Niam valt vår öppna 5G-lösning som är framtagen med utgångspunkt i denna nya marknad, där fastighetsägarna spelar en central roll. Som 5G-operatör med fokus på fastigheter och IoT möjliggör vi för fastighetsägare att stärka sitt driftnetto genom nya intäkter, samtidigt som mobiloperatörer erbjuds åtkomst till den nya 5G-infrastrukturen”.

Underhåll och förvaltning av nätet sköts av Netmore som i sin roll som operatör för 5G-nät i fastigheter säkerställer att tekniken håller högsta kvalitet och är anpassad för de olika behov som 5G-tekniken öppnar för.

För ytterligare information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Managing Partner
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.com 

För mer information om Netmore, vänligen kontakta:
Ove Anebygd, CEO Netmore
+46 705 195 798, ove.anebygd@netmoregroup.com  
Mer information om Netmores 5G-koncept: Open Access 5G Networks - Netmore Group 

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om cirka €3,9 miljarder. Vi erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera i de nordiska marknaderna genom våra fonder. Niam grundades 1998 och har sedan start investerat i fastigheter till ett värde överstigande €11 miljarder. Niam har fler än 70 anställda i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.Om Niam AB

Alla anställda på Niam är med och skapar vår framgång. Vi lägger stolthet i att vara en bra samarbetspartner till våra hyresgäster, investerare och lokalsamhället. Sedan starten 1998 har vi konsekvent levererat toppresultat genom alla fastighetscykler. Idag är vi en av Nordens största privata fastighetsägare med huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Luxemburg.


Kontaktpersoner

Jennifer Andersson
Managing Partner
Jennifer Andersson