2015-02-10 21:00Pressmeddelande

Niam tecknar långt hyresavtal med GoExcellent i Göteborg

Niam har tecknat ett nytt långt hyresavtal med GoExcellent Sweden AB om ca 2 000 kvadratmeter i fastigheten Gårda 13:6, centralt belägen i Gårda Park i Göteborg. TeliaSonera lämnade per årsskiftet cirka 5 500 kvadratmeter i byggnaden längst norrut i kvarteret och Niam anpassar nu byggnaden för fler hyresgäster och kommer även att certifiera byggnaden enligt Breeam. Gårda Park består av totalt 31 000 kvadratmeter fördelade på fyra byggnader. Kontorslokalerna är moderna och flexibla och har ett bra läge med närhet till kollektivtrafik samt promenadavstånd till centralstationen i Göteborg.

”Niam är stolta över att ha fått ett långsiktigt förtroende från GoExcellent att tillsammans med dem anpassa ändamålsenliga lokaler för deras behov. Gårda Park kommer efter anpassningen till GoExcellent ha ytterligare cirka 3 500 kvm moderna och flexibla kontorslokaler att erbjuda marknaden, allt från 250 kvm upp till 1 800 kvm på ett sammanhängande plan.” säger Hans Lisserkers, Head of Project Development på Niam.

Anpassningsarbetena påbörjas omgående och tillträdet sker etappvis fram till årsskiftet 2015/2016. Newsec Asset Management förvaltar fastigheten Gårda 13:6 för Niams räkning och har i samarbete med Niam förhandlat avtalet med GoExcellent.

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €2,6 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €7 miljarder. Niam har 45 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Niam lyder under AIFMD och Dodd Frank. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.