2013-08-13 17:30Pressmeddelande

Niam tecknar 6-årigt grönt hyresavtal med Skatteverket i Malmö

Niam har tecknat ett nytt 6-årigt hyresavtal med Skatteverket om ca 14.000 kvadratmeter i fastigheten Nora 11, centralt belägen i Malmö. Hyresavtalet är grönt, enligt Fastighetsägarnas gröna bilaga, och Niam har som mål att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver. Niam kommer att anpassa och modernisera lokalerna för Skatteverket samt uppgradera tekniken i byggnaden.

”Vi är stolta över att ha fått förnyat och långsiktigt förtroende från Skatteverket att tillsammans med dem utveckla moderna, flexibla och ändamålsenliga lokaler. Fastigheten Nora 11 kommer efter anpassningen för Skatteverket ha ytterligare cirka 12.000 kvm kontorslokaler där Niam kan erbjuda lokaler från 400 kvm upp till 12.000 kvm” säger Hans Lisserkers, Head of Project Development på Niam.

Ombyggnationerna påbörjas vid årsskiftet 2013/2014 och Skatteverket kommer tillträda de nya  lokalerna under början av 2015. Newsec Asset Management förvaltar fastigheten Nora 11 för Niams räkning och har i samarbete med Niam förhandlat avtalet med Skatteverket.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, CEO, Niam AB 
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Hans Lisserkers, Head of Project Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 11, hans.lisserkers@niam.se  

För mer information om Niam, vänligen kontakta:

Jennifer Andersson, Head of Investor Relations &
Business Development, Niam AB 
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam

Niam är ett av norra Europas ledande private-equity företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €6.5 miljarder och genererat en gross leveraged IRR om 30%. Företaget har ett investeringsteam med 43 dedikerade anställda som sammanlagt besitter över 350 års erfarenhet av samtliga fastighetstyper. Niam har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information, besök gärna www.niam.se.Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.