2016-02-01 06:00Pressmeddelande

Niam tar in €800 miljoner till sin sjätte fastighetsfond Niam Nordic VI, nordens största opportunistiska fastighetsfond

Det nordiska private equity företaget Niam avslutade nyligen fondresningen av sin sjätte opportunistiska fastighetsfond, Niam Nordic VI, med ett totalt eget kapital om €800 miljoner.

Investerarna består främst av ett flertal globala pensionsfonder, stiftelser och finansiella institutioner. ”Vi hade ursprungligen en gräns på €750 miljoner men ökade till €800 miljoner så att ytterligare en befintlig investerare kunde delta. Även om efterfrågan på Niam VI var hög och vi kunde ha tagit in mer kapital, ville vi se till att ha en fond som är av lämplig storlek för det aktuella marknadsläget i Norden” säger Johan Bergman, VD på Niam.

Niam VI kan investera i alla fastighetstyper i Norden.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, CEO +46 8 5175 85 95

Jennifer Andersson, COO, Head of IR & Business Development +46 8 5175 8559

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €2.3 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde överstigande €5 miljarder. Niam har 49 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.