2016-06-27 09:00Pressmeddelande

Niam tar in €134 miljoner i första stängingen av Niam Nordic Core Plus II

Niam har nyligen genomfört den första stängningen av fastighetsfonden Niam Nordic Core Plus II. Stängningen resulterade i €134 miljoner i eget kapital. Niam Nordic Core Plus II är en SCS-SIF limited partnership, baserad i Luxemburg och kommer att investera i fastigheter i Norden.

Kapitalet i första stängningen kommer främst ifrån tyska, holländska och svenska pensionskassor och finansiella institutioner och representerar 45% av fondens målstorlek. ”Vi är mycket nöjda med den första stängningen i vår nya core-plus fond och uppskattar allt stöd från våra investerare. Vi fortsätter att se stora inkomstbringande möjligheter på den nordiska marknaden,” säger Johan Bergman, CEO på Niam.

Fastighetsfonden Niam Nordic Core Plus II kommer att fokusera på investeringar i kontors-, handels- och bostadsfastigheter i de nordiska länderna. Kapitalet kommer att investeras genom Niams egna organisation med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn och är en fortsättning på den framgångsrika fonden Niam Nordic Core Plus I.

Niam förvaltar idag ett fastighetsbestånd om €2,9 miljarder genom sina fyra fonder, Niam IV, Niam V, Niam VI och Niam Core Plus I.

För vidare information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO +46 8 5175 8500
Jennifer Andersson, COO, Head of IR & Business Development +46 8 5175 8559 

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €2,9 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde överstigande €6 miljarder. Niam har 50 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.