2012-06-14 14:15Pressmeddelande

Niam tar in €133 miljoner i första stängnigen av Niam Nordic Core Plus

Niam har nyligen genomfört den första stängningen av fastighetsfonden Niam Nordic Core Plus. Stängningen resulterade i €133 miljoner i eget kapital. Niam Nordic Core Plus är en FCP-FIS baserad i Luxemburg och kommer att investera i fastigheter i Norden.


Kapitalet i första stängningen kommer främst ifrån tyska, svenska, finska och franska pensionskassor och finansiella institutioner. ”Vi ser fram emot att bredda vår investeringsverksamhet till detta strategisegment där vi ser många intressanta förvärvsmöjligheter,” säger Johan Bergman, CEO på Niam.


Fastighetsfonden Niam Nordic Core Plus kommer att fokusera på investeringar i kontors-, handels- och bostadsfastigheter i de nordiska länderna. Kapitalet kommer att investeras genom Niams egna organisation med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn.


Niam förvaltar idag ett fastighetsbestånd om €3,3 miljarder genom sina tre fonder, Niam III, Niam IV och Niam V.


För vidare information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO +46 8 5175 8500
Terje Björsell, Niam Nordic Core Plus Fund Manager +46 8 5175 8525
Jennifer Andersson, Director, Head of IR & Business Development +46 8 5175 8559

Niam
Niam är ett av norra Europas ledande private equity företag inom fastigheter och förvaltar fastigheter till ett värde av €3,3 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €5.5 miljarder och genererat en gross leveraged IRR om 31%. Niam har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn, ett investeringsteam med 40 dedikerade anställda och ett erkänt senior management med ett genomsnitt på över 20 års erfarenhet från fastighetsutveckling och direkta fastighetsinvesteringar.


För mer information, besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.