2015-09-08 07:00Pressmeddelande

Niam stärker sitt team genom ett antal nyrekryteringar

Victor Wettergren har blivit utsedd till ny fondchef för Niam Core-Plus I. Victor kommer närmast från Newsec Asset Management där han varit Head of Transactions and Analysis samt Key Account Manager för Niams fonder.

Niam Project Development har anställt Gustav Thörnqvist och Ola Kolmert som projektutvecklare. Gustav kommer närmast från Projektledarhuset där han framförallt arbetat som konsult åt kommuner. Han har tidigare arbetat som exploateringsingenjör åt Huddinge och Tyresö kommun samt som projektledare hos Skanska Nya hem. Ola arbetade tidigare på Newsec Asset Management som Asset Manager inom Niamuppdraget.

Niam har även anställt Erika Sydow som Associate Director, Acquisitions. Erika har arbetat med transaktioner i tio år på Catella och senast på JLL/Tenzing och kommer att jobba som Transaction Manager på kontoret i Stockholm.

Ulrika Johansson har tillträtt rollen som Head of Accounting på Niam Fund Accounting AB. Ulrika kommer från en anställning som Koncernredovisningsansvarig på Solera Group. Ulrika är civilekonom och har tidigare jobbat på Diligentia och KMT Group.

Susanne Christensen har anställts som Associate Director på Niams kontor i Köpenhamn. Susanne kommer närmast från en anställning som rådgivnings- och värderingschef på Finansiel Stabilitet Ejendomme. Niam har även anställt Satu Peltoniemi som Business Controller på kontoret i Helsingfors. Satu arbetade tidigare som Asset Manager på Sagax Finland Asset Management Oy och dessförinnan som Risk Manager på Sweco PM Oy.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €2.7 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde överstigande €5 miljarder. Niam har 48 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.