2016-08-23 12:00Pressmeddelande

Niam stärker sin organisation genom ett antal nyrekryteringar

Niam har anställt Marcus Kruus som Director, Acquisitions. Marcus kommer närmast från Obligo där han jobbade som Director och Fund Manager med ansvar för bolagets verksamhet i Luxemburg och förvaltningen av två europeiska fastighetsfonder. Marcus är utbildad Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola samt innehar en MBA examen från Handelshögskolan i Göteborg.

Niam har även anställt Christian Holmberg som Director, Head of Financing. Christian kommer från Aareal Bank där han senast haft rollen som Director och Client Executive med ansvar för fastighetsfinansieringar i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Estland och har tidigare arbetat som managementkonsult och finansanalytiker. Christian har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi med inriktning finansiering och IT, från KTH i Stockholm.

Niam Fund Accounting AB har anställt Christian Alvarez som Chief Accountant. Christian kommer närmast från Svenska Kommunalarbetarförbundet där han arbetat som både controller och redovisningsekonom. Innan dess arbetade han med redovisning för Evry Shared Services AB.

Niam A/S Danmark har anställt Henrik Wagtberg som Associated Director, Asset Management med primärt ansvar för att stärka uthyrningsarbetet i Danmark. Henrik kommer närmast från Castellum där han jobbat som Asset Manager. Dessförinnan har han arbetat i många år som Asset Manager hos Aberdeen. Henrik är utbildad byggnadsingenjör.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:

Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om ~€3 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde överstigande €6.3 miljarder. Niam har 50 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.