2012-06-05 11:50Pressmeddelande

Niam säljer två kontorsfastigheter i Olso

Den 5 juni 2012 signerade Niam ett bindande avtal om att sälja två kontorsfastigheter i Olso till Oslo Areal AS. De två fastigheterna, Tordenskioldsgate 6 och Hovfaret 13 förvärvades av Niam 2009 som en del av en större fastighetsportfölj. Tordenskioldsgate 6 ligger i centrala Oslo och omfattar ca 5,600 kvm med hyresgäster som t ex Bjerke Luther, J.P. Morgan och Oro m.fl. Hovfaret 13 ligger i området Skøyen i de västra delarna av Oslo.Fastigheten omfattar total ca 6,200 kvm med hyresgäster som bl.a. OPAK och Mars Norge.


”Fastigheterna har haft en rimlig värdeutveckling vilket gör det naturligt för oss av avyttra dem nu. Vi är mycket glada över att kunna sälja dem till en långsiktig och solid fastighetsaktör som Oslo Areal,” säger Kjell Sagstad, Senior Director på Niam.


“Tidigare år avyttrade Oslo Areal AS sina köpcentrum för att istället koncentrera sig på kontorsfastigheter i Oslo området. Köpet av dessa fastigheter stärker företagets kontorssatsning i Oslo,” säger Mona Ingebrigsten, verkställande direktör på Oslo Areal.

För vidare information, vänligen kontrakta:
Kjell Sagstad, Senior Director, Niam AB
+47 92 21 30 20, kjell.sagstad@niam.no

Niam
Niam är ett av norra Europas ledande private-equity företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €5 miljarder och genererat en gross leveraged IRR om 31%. Niam har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn, ett investeringsteam med 35 dedikerade anställda och ett erkänt senior management med över 20 års erfarenhet från fastighetsutveckling och direkta fastighetsinvesteringar. För mer information, besök gärna www.niam.se.


Om Niam

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.