2015-07-01 13:00Pressmeddelande

Niam säljer två kontorsfastigheter i Malmö i miljardaffär

Niam säljer Karin 11 och Nora 11 i centrala Malmö till Wihlborgs. Tillsammans har fastigheterna en uthyrbar yta om cirka 45 000 kvadratmeter.

Karin 11 består av två byggnader med bl.a. Polismyndigheten och Länsstyrelsen som större hyresgäster.

Sedan 2014 genomgår Nora 11 en total omvandling till en modern och effektiv kontorsfastighet. Byggnaden moderniseras och anpassas till dagens kontorsstandard. Niam har uppdaterat tekniken, lokalerna samt infrastrukturen i fastigheten, bland annat genom två stora ljusgårdar som samlar verksamheterna och skapar vertikala mötesrum. I mars 2015 färdigställdes den första etappen omfattande 14 000 kvm och Skatteverket tillträdde då sina nya lokaler på ett 10-årigt grönt hyresavtal. Andra etappen, omfattande ca 12 000 kvadratmeter, har nu påbörjats. Niam har tecknat ett 10-årigt hyresavtal omfattande 6 400 kvadratmeter och Skatteverket förhyr ytterligare 2 200 kvadratmeter. Andra etappen planeras stå färdig för inflytt 2016.

Stefan Albinsson, Fund Manager på Niam säger; “Nora 11, som ursprungligen uppfördes under 1980-talet, och som nu omvandlats till en modern kontorsfastighet med infrastruktur och teknik anpassad till dagens behov är ett av många bra exempel på hur Niam skapar mervärde.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Stefan Albinsson, Fund Manager, Niam AB
+ 46 8 5175 85 15, stefan.albinsson@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €2.8 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde överstigande €5 miljarder. Niam har 42 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.