2015-11-16 09:00Pressmeddelande

Niam säljer två kontorsfastigheter i Helsingfors

Niam har idag sålt två kontorsfastigheter belägna i Esbo, strax utanför Helsingfors, till Fennica Properties I som förvaltas av Fennia Asset Management. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 8 500 kvm.

Pekka Salakka, Head of Finland, Niam OY säger, “Niam har aktivt arbetat med att minska vakanserna och är glada över att ha nått våra mål för dessa två fastigheter.”

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Pekka Salakka, Head of Finland, Niam OY
+35 8 5005 008 02, pekka.salakka@niam.fi

För mer information om Niam, vänligen kontakta:

Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €2.3 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde överstigande €5 miljarder. Niam har 46 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.