2014-06-10 11:00Pressmeddelande

Niam säljer samhällsfastigheter i Sverige

Niam säljer en portfölj med samhällsfastigheter i Solna, Stockholm, Malmö och Lund. Försäljningen genomförs till ett värde av 2 miljarder SEK. De största hyresgästerna i portföljen är Domstolsverket och Polismyndigheten och den genomsnittliga återstående hyresavtalslängden uppgår till närmare 9 år. Köpare är Hemsö och Niam frånträder fastigheterna i september.

Stefan Albinsson, Fund Manager på Niam säger, ”Den här portföljen är ett utmärkt exempel på hur Niam adderar värde till redan stabila kassaflödesproducerande fastigheter. Vi har under vår innehavsperiod bl.a. omförhandlat och tecknat ett nytt 15-årigt hyresavtal med Polismyndigheten,
byggt ut Solna Tingsrätt och gjort betydande besparingar i driften av Förvaltningsrätten i Stockholm genom installation av en bergvärmeanläggning.”

Samhällsfastighetsportföljen består av fastigheterna Tegen 6 (Solna), Bremen 3 (Stockholm), Von Conow 57 (Malmö) and Häradshövdingen 2 (Lund).

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, VD, Niam AB 
+ 46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Stefan Albinsson, Fund Manager, Niam AB
+ 46 8 5175 85 15, stefan.albinsson@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se


Niam är norra Europas ledande kapitalförvaltare inom fastighetsinvesteringar och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande 7 miljarder. Niam har 47 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information, besök gärna www.niam.com


Om Niam

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.