2015-02-26 13:00Pressmeddelande

Niam säljer resterande 27,5% av Sektor Gruppen

Niam har tecknat avtal om att sälja de återstående aktierna i Sektor Gruppen till de tre resterande ägarna, NorgesGruppen genom Joh. Handel Eiendom 1 AS, (ii) Varner Gruppen genom Varner Invest AS och (iii) Home Invest genom K&S Holding AS. Niam förvärvade Sektor Gruppen 2010 och minskade sitt innehav från 100% till 27,5% år 2012. Under innehavstiden har Niam utökat köpcentrumen Herkules, Kremmertorget och Kongssentret med över 15 000 kvm säljyta, framgångsrikt omförhandlat hyreskontrakt och förbättrat NOI.

Niam fortsätter sitt samarbete med Sektor Gruppen genom de befintliga förvaltningsavtal som rör köpcentrum vilka ägs av Niams andra fonder.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Kjell Sagstad, Senior Director, Niam AS
+ 47 922 13 020, kjell.sagstad@niam.no

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €2.6 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde överstigande €5 miljarder. Niam har 45 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.