2012-11-30 14:38Pressmeddelande

Niam säljer Polishusportfölj

Niam säljer fastigheterna Spettet 3 och 4 i Lund, Juristen 4 i Mölndal och Brämaregården 37:1 i Göteborg. Byggnaderna har en uthyrningsbar area om ca 19,000 kvadratmeter och största hyresgäst är Polismyndigheten som hyr drygt 80 % av ytan. 

Köpare är Roxanne Fastighetsfond AB som tillträder fastigheterna den 30 november 2012.  

För mer information, vänligen kontakta: 

Johan Bergman, CEO, Niam AB     

+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se 

Stefan Albinsson, Director, Niam AB

+ 46 8 5175 85 15, stefan.albinsson@niam.se        

 

För mer information om Niam, vänligen kontakta: 

Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development  jennifer.andersson@niam.se

 

Niam
Niam är ett av norra Europas ledande private-equity företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €6 miljarder och genererat en gross leveraged IRR om 31%. Niam har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn, en organisation med 40 anställda specialister på aktiv fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. För mer information, besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.