2014-04-14 07:30Pressmeddelande

Niam säljer Polishögskolan till Centur

Niam har sålt två fastigheter på Sörentorp i Solna och Sollentuna omfattande cirka 49,000 kvadratmeter lokalyta fördelade på närmare 50 byggnader, samt kommersiella byggrätter motsvarande cirka 20,000 kvadratmeter. Området omfattar närmare 87 hektar och är i sin helhet uthyrt till Rikspolisstyrelsen som bland annat driver Polishögskolan på fastigheterna.

Köpare är Fastighets AB Centur som ägs till 50% av Peab Fastighetsutveckling AB och till 50% av Fastighets AB Balder. Försäljningen genomförs till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 675 miljoner SEK.

Stefan Albinsson, Fund Manager på Niam säger: ”Vi har under vår innehavstid tecknat ett nytt 6-årigt hyresavtal med Rikspolisstyrelsen på Sörentorp vilket skapat ett starkt och långsiktigt stabilt kassaflöde för fastigheten. Utöver detta fortsätter Solna att växa kraftigt och utvecklas i snabb takt vilket talar för detta område på sikt.”

Christian Hahne, styrelseordförande i Centur kommenterar: ”Sörentorp har ett strategiskt läge i gränslandet mellan Solna och Sollentuna, innan Silverdal. Rikspolisstyrelsen är idag en stabil hyresgäst som genererar ett tryggt kassaflöde. Vi anser att Sörentorp har en stor utvecklingspotential för nya attraktiva bostäder.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, VD, Niam AB 
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Stefan Albinsson, Fund Manager, Niam AB
+46 8 5175 85 15, stefan.albinsson@niam.se

Christian Hahne, Styrelseordförande, Fastighets AB Centur
+46 8 406 70 73, christian.hahne@balder.se

Erik Selin, VD, Fastighets AB Balder
+46 31 10 95 92, erik.selin@balder.se

Tomas Anderson, VD, Peab Projektutveckling AB
+46 8 623 20 81, tomas.anderson@peab.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam
Niam är norra Europas ledande kapitalförvaltare inom fastighetsinvesteringar och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €7 miljarder. Niam har 47 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.