2007-05-04 12:08Pressmeddelande

Niam säljer logistikfastighet till NREP

Loviseberg 1 är en modern logistikanläggning uppförd 2002. Totalt omfattar fastigheten ca 34 000 kvm. Den huvudsakliga verksamheten består av distribution av dagligvaror samt frukt och grönt.

- Sedan förvärvet har vi effektiviserat det logistiska flödet efter hyresgästernas önskemål, och adderat nya hyresgäster, berättar Johan Bergman, VD på Niam. Nu känns det bra att kunna sälja en så ändamålsenlig fastighet till NREP.

- Förvärvet passar mycket bra in i NREPs befintliga portfölj av moderna logistikanläggningar. NREP ser också positivt på hyresgästerna i fastigheten som ger en ökad exponering mot den växande dagligvarumarknaden. Fastighetens läge, nära E4 söder om Stockholm, gör den attraktiv både för lokal distribution i Stockholmsregionen så väl som för regional distribution med stort varuflöde från södra Sverige och Europa, säger Rickard Svensson, NREP.För mer information, kontakta:
Johan Bergman, Managing Director, Niam AB +46 8 5175 8500
Felicia Wipp, Communication Manager, Niam AB +46 8 5175 8529
Rickard Svensson, Nordic Real Estate Partners +46 8 678 16 61
Tobias Alsborger, Nordic Real Estate Partners +46 8 678 16 62Note to the editor:

Niam
Niam är norra Europas ledande private equity-företag inom fastigheter. Niam erbjuder finansiella investerare hög avkastning genom investeringar i fonder som placerar i alla typer av fastigheter. Fonderna är uppbyggda och förvaltade i egen regi. Sedan företaget grundades 1998 har fastigheter till ett totalt värde om ca 36 miljarder kronor förvärvats av Niams fonder eller tillsammans med internationella fastighetsfonder. Idag har Niam fastigheter till ett värde av 18 miljarder kronor under ägaransvar. Niam Fond III har en investeringskapacitet på över 17 miljarder kronor.

NREP
NREP investerar i fastigheter i Norden med fokus på logistik och handel och har sedan januari 2006 investerat ca 3 miljarder kr i Sverige och Finland. NREP har kontor i Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors.

Den svenska logistikportföljen består av nybyggda terminaler och distributionscentraler belägna i etablerade knutpunkter med mycket god infrastruktur. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra DSV, DHL, Pan Nordic Logistics och Box Delivery. Den totala uthyrbara ytan uppgår f.n. till 140 000 kvm.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.