2013-07-15 07:00Pressmeddelande

Niam säljer kontorsfastigheter i centrala Malmö

Niam säljer kontorsfastigheterna Kronan 10 och 11 i centrala Malmö. Köpare är fonden DEREIF SICAV-FIS, som leds av Corpus Sireo, och de tillträder fastigheten den 12 september 2013.

”Genom att aktivt omförhandla och förlänga flera hyresavtal i byggnaderna har Niam skapat ett par mycket attraktiva fastigheter med låg risk, för vilket det finns en stark efterfrågan på marknaden” säger Stefan Albinsson, Fund Manager på Niam.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB 
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Stefan Albinsson, Director, Niam AB
+ 46 8 5175 85 15, stefan.albinsson@niam.se  

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se  


Niam

Niam är ett av norra Europas ledande private-equity företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €6.5 miljarder och genererat en gross leveraged IRR om 30%. Företaget har ett investeringsteam med 43 dedikerade anställda som sammanlagt besitter över 350 års erfarenhet av samtliga fastighetstyper. Niam har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information, besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.