2014-05-22 07:30Pressmeddelande

Niam säljer kontorsfastighet i Kista

Niam säljer kontorsfastigheten Blåfjäll 1 i Kista till AXA Real Estate, på uppdrag av ERAFP (Etablissement Retraite Aditionnelle de la Fonction Publique [1]). Fastigheten är fullt uthyrd till Ericsson på ett längre avtal. Försäljningen genomförs till ett underliggande fastighetsvärde om 546 miljoner SEK (60,7 miljoner EUR).

Stefan Albinsson, Fund Manager på Niam säger: ”Niam har moderniserat lokalerna och uppgraderat installationerna så att fastigheten motsvarar Ericssons högt ställda krav samt investerat i en LEED certifiering av byggnaden. Det har skapat förutsättningar för en lyckad försäljning. Investeringsmarknaden blir allt starkare och den här affären är ett tecken på det stora intresse som finns för våra fastigheter inom alla segment.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, VD, Niam AB
+ 46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Stefan Albinsson, Fund Manager, Niam AB
+46 8 5175 85 15, stefan.albinsson@niam.se 

För mer information om Niam, vänligen kontakta: 
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB 
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

[1] Frankrikes statliga pensionssystem.


Niam är norra Europas ledande kapitalförvaltare inom fastighetsinvesteringar och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande 7 miljarder. Niam har 47 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information, besök gärna www.niam.com


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.