2014-03-25 18:50Pressmeddelande

Niam säljer kontorsfastighet i centrala Stockholm

Niam har sålt kontorsfastigheten Vega 4 i centrala Stockholm. Köpare är fonden DEREIF SICAV-FIS som förvaltas av Corpus Sireo Investment Management S. à r.l, Luxembourg, och de tillträdde fastigheteten den 10 mars 2014.

Stefan Albinsson, Fund Manager på Niam säger: ”Vega 4 är en attraktiv fullt uthyrd kontorsfastighet med stabila kassaflöden. Niam har genom att dela Vega i två fastigheter, Vega 4 och 5, även skapat förutsättningar för att förse Stockholms innerstad med ett 60-tal nya bostäder. Niam sålde Vega 5 till Oscar Properties i november.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB  
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Stefan Albinsson, Fund Manager, Niam AB
+46 8 5175 85 15, stefan.albinsson@niam.se  

För mer information om Niam, vänligen kontakta: 
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB 
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

 

Niam

Niam är norra Europas ledande kapitalförvaltare inom fastighetsinvesteringar och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €7 miljarder. Niam har 47 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.