2014-09-08 07:00Pressmeddelande

Niam säljer fastigheter i Sverige och Finland till Partners Group för 300 miljoner EUR

Niam har under juni och juli 2014 sålt de återstående tillgångarna i Niam Fond III till Partners Group, en Schweiz-baserad kapitalförvaltare. Fastigheterna omfattade kontors- och butiksfastigheter i Finland och Sverige, och hade en total uthyrbar yta om cirka 380 000 kvadratmeter. Niam Fond III var en opportunistisk fastighetsfond med fokus på investeringar i Norden.

Johan Bergman, VD på Niam säger, ”Försäljningen markerar det sista kapitlet i fondens 
f
ramgångsrika livslängd. Vi är glada över att ha överträffat våra mål och lyckats levererera en god avkastning till våra investerare.”

Sedan 2004 har Niam Fond III förvaltat fastigheter omfattande totalt 1,5 miljoner kvadratmeter.

Urban Ehrling, fondchef för Niam Fond III, säger, “Vi har skapat betydande värde i Niam Fond III:s portföljer genom projektutveckling och aktiv fastighetsförvaltning. Vi är stolta över det arbete vi åstadkommit med dessa fastigheter, speciellt eftersom alla av dem förvärvades före den ekonomiska krisen 2008. Jag har haft en lång karriär och ett framgångsrikt avslut på Niam, jag ser nu fram emot att göra andra saker.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB 
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB 
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se


Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om ~€2,5 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €7 miljarder. Niam har 44 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.

 


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.