2016-08-23 13:10Pressmeddelande

Niam säljer bostadsportfölj i Köpenhamn

Niam har tecknat avtal om att sälja en bostadsportfölj bestående av 114 lägenheter till Heimstaden, ett svenskt fastighetsbolag, för 422 miljoner danska kronor (€56.6 miljoner).

Portföljen omfattar cirka 13,800 kvm fördelade på 4 olika fastigheter i Köpenhamnsområdet. Fastigheterna förvärvades av Niam under 2013.

Detta är den andra transaktionen parterna emellan under 2016, då Niam också under våren sålde en bostadsportfölj bestående av 436 lägenheter i Köpenhamn till Heimstaden.

Johan Bergman, VD på Niam, säger: “Vi är glada att återigen ingå avtal med Heimstaden. Vi investerade i Köpenhamns bostadsmarknad vid ett gynnsamt tillfälle och försäljningen ger en attraktiv avkastning till våra investerare. Vi har emellertid en fortsatt positiv syn på den danska marknaden och vi räknar med att vara en aktiv investerare framöver".

Transaktionen kommer att äga rum med verkan från och med den 1a oktober 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Kristian Krogh, Senior Director / Head of Denmark
+45 21 31 00 55, kristian.krogh@niam.dk

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+46 8 5175 8559, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om ~€3 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde överstigande €6.3 miljarder. Niam har 50 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.