2016-01-04 11:08Pressmeddelande

Niam säljer bostäder i Köpenhamn

Niam har tecknat avtal om att sälja en bostadsportfölj bestående av 436 ägarlägenheter till Heimstaden, ett svenskt fastighetsbolag, för 1,400 miljoner danska kronor.

Portföljen omfattar cirka 44,000 kvm fördelade på 9 olika fastigheter i Köpenhamnsområdet. Fastigheterna förvärvades av Niam under perioden 2012-2013.

Johan Bergman, VD på Niam, säger: "Vi är glada över att ingå detta avtal med en stark köpare. Vi investerade i Köpenhamns bostadsmarknad vid ett gynnsamt tillfälle och försäljningen ger en attraktiv avkastning till våra investerare. Vi har emellertid en fortsatt positiv syn på den danska marknaden och efter försäljningen äger vi fortfarande cirka 400 bostäder i Köpenhamnsområdet".

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €2.7 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde överstigande €5 miljarder. Niam har 48 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.