2012-11-08 12:35Pressmeddelande

Niam säljer 72,5% av Sektor Gruppen, Norges näst största köpcentrumsaktör

Niam, ett av Nordens ledande private equity företag inom fastigheter, har signerat ett avtal om att sälja 72,5% av Sektor Gruppen till en grupp norska investerare. De norska investerarna är Joh. Johannson AS (31% andel), Varner Invest AS (27% andel) and Home Invest AS (14,5% andel). Sektor Gruppen har genom sina 26 ägda, hyrda och förvaltade köpcentrum en årlig omsättning på 15,7 miljarder NOK vilket gör Sektor Gruppen till Norges näst största köpcentrumföretag.

“Niam har jobbat aktivt tillsammans med den mycket professionella och kunniga ledningen inom Sektor för att fortsätta utveckla företaget till ett av de ledande köpcentrumföretagen i Norge. Vi är även glada över att jobba vidare med en grupp finansiellt stabila investerare som har en bevisat stark historik inom norsk handel,” säger Johan Bergman, CEO på Niam.

Under de två och ett halvt åren med Niam som ägare har Sektor Gruppens omsättning ökat med 40% som ett resultat av expansion i befintliga köpcentrum, förvärv och nya förvaltningsavtal. Niam kommer efter affären att äga 27,5% av företaget.

Affärens transaktionsvärde uppgår till mer än 7 miljarder NOK.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Kjell Sagstad, Senior Director, Norway, Niam AB
+47 92 21 30 20, kjell.sagstad@niam.no

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
jennifer.andersson@niam.se

Niam
Niam är ett av norra Europas ledande private equity företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €6 miljarder och genererat en gross leveraged IRR om 31%. Niam har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn, ett investeringsteam med 40 dedikerade anställda och ett erkänt senior management med ett genomsnitt på över 20 års erfarenhet från fastighetsutveckling och direkta fastighetsinvesteringar.

För mer information, besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.