2019-08-13 20:00Pressmeddelande

Niam reser 1,1 miljarder euro till Niam Nordic VII

Niam, en av nordens största privata fastighetsägare, har haft sin sista stängning för sin senaste fastighetsfond, Niam Nordic VII. Med totalt 1,1 miljarder euro i eget kapitalär det den största privata fastighetsfonden som rests i Norden.

Investerarna är en blandning av offentliga och privata pensionsfonder, statligt ägda investeringsfonder, familjeföretag, försäkringsbolag, finansiella institutioner och olika typer av stiftelser.

“Vi är väldigt tacksamma över de investerare som fortsätter att stödja oss och även de nya investerare som valt oss som sin partner i Norden. Vi överträffade vårt mål med över 35% och är övertygade om möjligheterna på den nordiska marknaden”, säger Fredrik Jonsson, VD på Niam AB.

Niam Nordic VII kan investera i alla fastighetstyper i Norden.

Den internationella advokatbyrån Osborne Clarke har varit behjälpliga vid lanseringen av Niam Nordic VII.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Jonsson, VD, Niam AB
+46 8 5175 85 23, fredrik.jonsson@niam.se

Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €3.0 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde överstigande €10 miljarder. Niam har fler än 60 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.