2022-05-18 14:15Pressmeddelande

Niam rekryterar marknads- och kommunikationschef

Niam rekryterar Emma-Lisa Runius till rollen som marknads- och kommunikationschef med ansvar för bolagets externa och interna kommunikation och den strategiska utvecklingen av Niams varumärke.

– Jag är glad att få välkomna Emma-Lisa Runius till Niam. Hon har lång erfarenhet inom kommunikation och marknad med fokus på varumärkesutveckling och med en stark hållbarhetsprofil. Hennes kompetens tillsammans med hennes nyfikenhet och driv blir en viktig tillgång framåt, säger Rikard Henriksson, Managing Partner på Niam.

Under de senaste åren har Niam vuxit starkt på våra marknader i de nordiska länderna, både inom fastigheter och infrastruktur. Rekryteringen av en marknads- och kommunikationschef ska bidra till ett samordnat kunderbjudande och tydligare varumärkesposition.

– Jag ser fram emot att få bidra till bolagets fortsatta tillväxt och bygga vidare på Niams goda renommé. Niam är som fastighetsfondförvaltare en av de största privata fastighetsägarna i Norden och har historiskt presterat mycket bra ekonomiska resultat. Min viktigast uppgift blir att sätta fokus på varumärkets attraktivitet hos våra kunder och anställda och givetvis med ett självklart hållbarhetsperspektiv. Jag imponeras av den stora kollektiva kunskap som finns inom bolaget och det gläder mig att jag får bli en del av Niam, säger Emma-Lisa Runius.

Emma-Lisa kommer närmast från projektledningsföretaget Hifab där hon som kommunikationschef varit ansvarig för företagets externa och interna kommunikation och bland annat arbetat med att utveckla företagets varumärke och strategiska plattform. Emma-Lisa har tidigare jobbat som Communications Manager på ÅF, nuvarande Afry.

Emma-Lisa Runius tillträdde tjänsten som marknads- och kommunikationschef den 16 maj 2022.

För mer information, kontakta:
Emma-Lisa Runius, marknads- och kommunikationschef Niam
+46 709 883 804 | emma-lisa.runius@niam.com | www.niam.comOm Niam AB

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare med fokus på investeringar inom fastigheter och infrastruktur. Sedan start 1998 har Niam erbjudit institutionella investerare möjlighet att genom sina fonder investera i den nordiska fastighetsmarknaden. Med stor erfarenhet och expertis ligger vårt fokus på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna för våra hyresgäster och samhällena där de är belägna med målet är att tillgodose både dagens och framtidens behov. De senaste 23 åren har Niam investerat i fastigheter till ett värde överstigande €11,5 miljarder och förvaltar idag ett fastighetsbestånd om cirka €2,4 miljarder. Niam Infrastructure fokuserar på hållbara investeringar inom förnyelsebar energi, transport och telekom i Norden och norra Europa. Plattformens första fond koncentrerar sig på små till medelstora investeringar med fokus på aggregering av flera mindre tillgångar samt riskreduktion i primärt hållbar infrastruktur. Niam har fler än 85 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.