2012-02-08 17:00Pressmeddelande

Niam rekryterar Head of Project Development

Niam har anställt Hans Lisserkers som Head of Project Development. Hans kommer att ansvara för samtliga utvecklingsprojekt i förvärvade och förvaltade fastigheter inom Niams fastighetsfonder. Hans har tidigare jobbat 13 år på Skanska, bland annat som Projektutvecklingschef inom Skanskas kommersiella fastighetsutveckling där han ansvarade för samtliga egenutvecklade projekt i Stockholm och senast som Affärsutvecklingschef med ansvar för att skapa nya projektmöjligheter. Hans Lisserkers kommer att tillträda tjänsten på Niam den 1 maj 2012.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, CEO, Niam AB +46 8 5175 8595

Niam är ett av norra Europas ledande private-equity företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €5 miljarder och genererat en gross leveraged IRR om 31%. Niam har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn, ett investeringsteam med 38 dedikerade anställda och ett erkänt senior management med ett genomsnitt på över 20 års erfarenhet från fastighetsutveckling och direkta fastighetsinvesteringar. För mer information, besök gärna www.niam.se.


Om Niam

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.