2015-06-15 21:00Pressmeddelande

Niam projektstartar Plushuset och tecknar nya hyreskontrakt

Niam har tecknat ett nytt 10-årigt hyresavtal om ca 6 400 kvadratmeter i fastigheten Nora 11, belägen i centrala Malmö. Niam har sedan 2014 renoverat fastigheten för Skatteverket som tillträdde sina lokaler om ca 14 000 kvm per 1 mars 2015. Skatteverket har nyligen även tecknat avtal om ytterligare ca 2 200 kvm i den etapp som nu har påbörjats, där lokalerna kommer att anpassas och moderniseras tillsammans hyresgästerna. Niam har också som mål att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver.

”Vi är stolta över att ha fått ett långsiktigt förtroende från hyresgästerna i och med dessa förhyrningar. Vi startade omvandlingsprocessen av Nora under 2014 och nu återstår endast ca 3 600 kvm kontor att hyra ut i den ca 28 000 kvm stora fastigheten som ursprungligen uppfördes i början av 1980-talet, men som nu har moderniserats och anpassats till dagens kontorsstandard. Vi har uppdaterat tekniken, lokalerna och infrastrukturen i fastigheten, bland annat genom två stora ljusgårdar som samlar verksamheterna och skapar vertikala mötesrum.” säger Hans Lisserkers, Head of Project Development på Niam.

”Den totala omvandlingen av fastigheten till en modern och effektiv kontorsfastighet har varit en framgångsfaktor i uthyrningsarbetet. Vi har i vårt arbete med Plushuset strävat efter att tydligt kommunicera vårt erbjudande avseende ytor och materialval, vilket lett till att vi varit mycket lyckosamma i vårt uthyrningsarbetesäger Victor Wettergren, Kundansvarig på Newsec Asset Management.

Ombyggnationerna av etapp två har påbörjats under våren och hyresgästerna kommer tillträda de nya lokalerna under hösten 2016. Newsec Asset Management förvaltar fastigheten Nora 11 för Niams räkning och har i samarbete med Niam förhandlat avtalen hyresgästerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Hans Lisserkers, Head of Project Development, Niam AB
+46 8 5175 85 11,hans.lisserkers@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:

Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €2.8 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder, investerat i fastigheter till ett värde överstigande €5 miljarder. Niam har 45 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.