2016-10-28 14:55Pressmeddelande

Niam omförhandlar och hyr ut i Hansa City, Kalmar

Niam har nyligen omförhandlat hyresavtalet med City Gross i fastigheten Alhagen 3 i Hansa City Kalmar. Parallellt med detta har Niam hyrt ut butikslokaler i fastigheten till Jula och Lager 157.

”Vi är väldigt nöjda med att ha skapat ett nytt långsiktigt samarbete med City Gross och hälsar samtidigt Jula och Lager 157 välkomna till fastigheten. Genom att tillföra nya starka handelskoncept till fastigheten hoppas vi kunna stärka fastigheten och handelsplatsen ytterligare. Fastigheten är nu fullt uthyrd”, säger Victor Wettergren, Fund Manager på Niam.

City Gross kommer att hyra cirka 10 000 kvadratmeter i fastigheten och hyresavtalet löper på 10 år.

”City Gross är sedan tidigare väldigt nöjda med etableringen i Hansa City och kommer nu att anpassa stormarknaden fullt ut till vårt senaste butikskoncept”, säger Johan Johnsson, VD för Bergendahls Food som äger och driver City Gross.

Jula hyr ca 3 100 kvm och Lager 157 ca 1 700 kvm. Båda avtalen löper på tio år och butikerna kommer att öppna under andra kvartalet 2017.

Vi omlokaliserar vår butik i Kalmar till Hansa City och kommer att kunna erbjuda våra kunder en lättillgänglig butik i ett väldigt starkt handelsområde.” säger Jonas Bröthlin, etableringsansvarig på Jula.

”Vi har under en längre tid haft planer på att etablera oss i Kalmar och ser nu med stor tillförsikt fram emot att öppna vår nya butik i Hansa City”, säger Jonas Ivarsson, Marknadsansvarig på Lager 157.

Fastigheten Alhagen 3 ligger i Hansa City, Kalmars ledande externhandelsdestination. P&E Fastighetspartner förvaltar fastigheten för Niams räkning och har i samarbete med Newsec Asset Management och Niam förhandlat avtalen med hyresgästerna.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Victor Wettergren, Fund Manager, Niam AB
+46 8 5175 85 25, victor.wettergren@niam.se

För mer information om Niam,vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om ~€3 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde överstigande €6.3 miljarder. Niam har 50 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.