2022-06-09 11:00Pressmeddelande

Niam och Stronghold investerar i Proptivity – möjliggör högpresterande 5G inomhus

Proptivity erbjuder fastighetsägare, hyresgäster och besökare högpresterande 5G-nätverk inomhus. Näten är neutrala vilket innebär att kunderna oavsett operatör får tillgång till högpresterande 5G-uppkoppling inomhus – det Proptivity kallar Gigabit 5G.

Då 80% av den mobila dataanvändningen idag sker inomhus är det kritiskt för hyresgäster att ha tillgång till bra mobiltäckning. Den mobila datakonsumtionen förväntas dessutom att tredubblas de närmsta fem åren till följd av digitaliseringen, vilket kommer ställa ökade krav på förbättrad mobiltäckning inomhus. Hittills har mobil inomhustäckning hanterats genom operatörernas utomhusnät vilket ofta leder till bristfällig inomhustäckning. 5G har ännu högre frekvenser än 4G och 3G vilket möjliggör mer och snabbare data men även medför kortare räckvidd. När vi nu går över till 5G kommer utmaningarna med inomhustäckning bli påtagliga. Genom Proptivity kan fastighetsägare på ett kostnads- och resurseffektivt sätt nu erbjuda sina hyresgäster och besökare högpresterande 5G-täckning inomhus.

“All digitalisering oavsett bransch bygger ytterst på uppkoppling. En högpresterande 5G-tjänst inomhus är därmed kritisk för all innovation som sker i byggnader. Med Proptivitys Gigabit 5G-lösning kommer hyresgäster och besökare att få tillgång till de snabbaste uppkopplingshastigheterna som finns på marknaden i säkra och extremt stabila nät”, säger Urban Edenström grundare av Stronghold Invest.

”Sverige behöver ledande digital infrastruktur och 5G är centralt för att uppnå detta. En effektiv och snabb utbyggnad av högpresterande 5G-nät inomhus kräver en oberoende aktör som ger alla spelare möjlighet att samverka. Vi är därför mycket nöjda med att kunna bidra till utvecklingen genom vår investering i Proptivity”, säger Sverker Åkerblom VD på Niam Infrastructure.

"Vi erbjuder framtidssäker 5G-infrastruktur och tar ansvar för allt från planering och installation till daglig drift av högpresterande 5G-nät. Våra nät kommer vara en katalysator i den digitala omställning som 5G möjliggör där både operatörer och fastighetsägare kommer kunna behålla och utveckla sina respektive kärnaffärer till slutkund. Vi ser ett stort behov av vårt erbjudande och satsar på att bli den ledande aktören i Norden och Baltikum, med en relaterad investering på 3 miljarder kronor i Gigabit 5G-nät inom 5 år”, säger Mikael Lundman, VD på Proptivity.

För mer information se www.proptivity.com 

Om Niam

Niam investerar i reala tillgångar i Norden och norra Europa med fokus på fastigheter och infrastruktur. Genom vår infrastrukturplattform Niam Infrastructure ser vi stora möjligheter och värde i hållbara investeringar och vi strävar efter att vara en del av drivkraften för en grönare och mer hållbar framtid. Detta uppnås genom innovation, djup kunskap och nära samarbete med våra partners.
För mer information, besök www.niam.com
Kontakt: Sverker Åkerblom, +46 72 3881893

Om Stronghold Invest

Stronghold utvecklar och investerar i fastighetsrelaterade tjänstebolag i Norra Europa. Genom vår plattform Stronghold Proptech utvecklar vi skalbara tjänstekoncept i gränslandet mellan fastigheter och teknik. Vår målsättning är att, med modern teknologi som grund, lösa den omfattande hållbarhetsutmaning som fastighetsbranschen står inför – en lönsam omställning mot ett klimatneutralt fastighetsägande.
För mer information, besök stronghold.se
Kontakt: Daniel Kraft, +46 70 8244014

Om Proptivity

Proptivitys ambition är att hjälpa fastighetsägare och hyresgäster säkra högpresterande 5G-nät i fastigheter i hela Norden och Baltikum. Behoven för denna typ av infrastruktur spänner över samtliga kommersiella fastighetstyper.
För mer information, besök www.proptivity.com
Kontakt: Mikael Lundman, +46 76 1152100Om Niam AB

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare med fokus på investeringar inom fastigheter och infrastruktur. Sedan start 1998 har Niam erbjudit institutionella investerare möjlighet att genom sina fonder investera i den nordiska fastighetsmarknaden. Med stor erfarenhet och expertis ligger vårt fokus på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna för våra hyresgäster och samhällena där de är belägna med målet är att tillgodose både dagens och framtidens behov. De senaste 23 åren har Niam investerat i fastigheter till ett värde överstigande €11,5 miljarder och förvaltar idag ett fastighetsbestånd om cirka €2,4 miljarder. Niam Infrastructure fokuserar på hållbara investeringar inom förnyelsebar energi, transport och telekom i Norden och norra Europa. Plattformens första fond koncentrerar sig på små till medelstora investeringar med fokus på aggregering av flera mindre tillgångar samt riskreduktion i primärt hållbar infrastruktur. Niam har fler än 85 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.


Kontaktpersoner

Sverker Åkerblom
VD, Niam Infrastructure
Sverker Åkerblom