2012-04-03 11:48Pressmeddelande

Niam och Rikspolisstyrelsen utvecklar Polishögskolan

Niam har tecknat ett 6-årigt hyresavtal om ca 42 000 kvadratmeter med Rikspolisstyrelsen avseende Polishögskolan på Sörentorp i Solna och Sollentuna. Polishögskolan har sedan början av 1970-talet bedrivit polisutbildning på Sörentorp. Rikspolisstyrelsen har i samband med att hyresavtalet tecknades fattat ett strategiskt inriktningsbeslut om att lokalerna i Sörentorp är en långsiktig och väl etablerad enhet som ska ingå i det totala framtida lokalbehovet för Rikspolisstyrelsen. Parterna ska gemensamt fortsätta arbeta med att utreda framtida etableringar, utvecklings- och expansionsmöjligheter för Rikspolisstyrelsens verksamhet på området. Niam har i dagsläget byggrätter motsvarande ca 24 000 kvadratmeter på Sörentorp.


”Vår långsiktiga vision för Sörentorp innehåller nya moderna lokaler för Polishögskolan med campus, bostäder och kontor i nära samspel med nationalstadsparken och de gröna kvaliteter som redan finns i dag på området” säger Stefan Albinsson, Fund Manager på Niam.


Newsec Asset Management förvaltar fastigheterna på Sörentorp för Niams räkning och har i samarbete med Niam förhandlat avtalet med Rikspolisstyrelsen.


För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se


Stefan Albinsson, Director, Niam AB
+ 46 8 5175 85 15, stefan.albinsson@niam.se


För mer information om Niam, vänligen kontakta:

Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development
jennifer.andersson@niam.se

Niam har tecknat ett 6-årigt hyresavtal om ca 42 000 kvadratmeter med Rikspolisstyrelsen avseende Polishögskolan på Sörentorp i Solna och Sollentuna

Niam är ett av norra Europas ledande private-equity företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €5 miljarder och genererat en gross leveraged IRR om 31%. Niam har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn, ett investeringsteam med 38 dedikerade anställda och ett erkänt senior management med ett genomsnitt på över 20 års erfarenhet från fastighetsutveckling och direkta fastighetsinvesteringar. För mer information, besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.