2008-08-18 11:52Pressmeddelande

Niam köper ut del av Vasakronan för 7 Mdr kr

Niam förvärvar en portfölj omfattande 41 fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala till en köpeskilling om 7 Mdr kronor från AP Fastigheter. Portföljen omfattar i huvudsak fastigheter som ingår i Vasakronan.

Niam har skrivit avtal med AP Fastigheter om att förvärva del av Vasakronan. Niam och AP Fastigheter har löpande fört diskussioner under budtiden angående utköp av del av Vasakronan. Niam var en av de aktörer som inledningsvis blev tillfrågade om förvärv av hela Vasakronan.

Niam förvärvar en portfölj om 41 fastigheter till en köpeskilling om drygt 7 Mdr kronor. Portföljen är fördelad mellan Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala, med ca 90 % av värdet i de tre förstnämnda orterna.

- Vi är självklart nöjda med att vårt samarbete med AP Fastigheter bar frukt, säger Niams VD Johan Bergman. Vi tycker att vi får en väl balanserad portfölj på de fem starkaste fastighetsmarknaderna i Sverige.

I och med detta förvärv har Niam fastigheter till ett värde av ca 18 Mdr SEK under aktiv förvaltning och utveckling i sina fonder. Fastighetsbeståndet är beläget i huvudsak i Sverige och Finland.

Tillträde sker 1 oktober 2008.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, Managing Director, Niam AB +46 8 5175 8500

Fredrik Jonsson, Senior Director, Niam AB +46 8 5175 8523

Klicka här för att se fastighetslista.


Om Niam

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.