2014-03-19 16:00Pressmeddelande

Niam köper två kontorsfastigheter i Danmark

Niam har genom två separata affärer förvärvat kontorsfastigheter omfattande ~23,400 kvm i Köpenhamnsområdet. Priset uppgick till cirka 51 miljoner EUR.  

Niam har köpt en kontorsfastighet på Indertoften 10 i Vanløse, Köpenhamn från en privat investerare. Fastigheten, som omfattar ~6,700 kvm, är fullt uthyrd till Köpenhamns kommun och Niam tillträdde fastigheten den 1 mars 2014.

Niam har även tecknat avtal om att köpa en modern kontorsbyggnad, Fairway House, belägen i Ørestads affärsdistrikt. Fastigheten på ~16,700 kvm inhyser flera hyresgäster och säljaren är en internationell fastighetsfondförvaltare. Tillträde beräknas ske den 1 april 2014.

Johan Bergman, VD på Niam säger; “Vi är mycket nöjda med att förvärva två högkvalitativa fastigheter med bra hyresgäster och utmärkta lägen vad gäller infrastruktur. Investeringarna passar väl in i Niams befintliga portfölj som är positionerad att dra fördel av den återhämtning som förväntas ske på den danska marknaden.” 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB  
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Kristian Krogh, Head of Denmark, Niam A/S
+45 21 31 00 55, kristian.krogh@niam.dk

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB 
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam

Niam är norra Europas ledande fastighetsfondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €7 miljarder. Niam har 47 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.