2015-05-04 10:00Pressmeddelande

Niam köper kontorsfastighet i Köpenhamn

Den 1 maj 2015 förvärvade Niam en kontorsfastighet belägen i Holte, Köpenhamn, från en dansk fastighetsfond. Fastigheten har en yta om cirka 5 421 kvm och är fullt uthyrd till IBM.

Johan Bergman, VD på Niam säger; Detta var en möjlighet för Niam att förvärva en kontorsfastighet av hög kvalitet och med ett starkt kassaflöde. Investeringen passar väl in i Niams befintliga portfölj som är positionerad att dra fördel av den återhämtning som förväntas ske på den danska marknaden.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Kristian Krogh, Senior Director, Denmark
+45 21 31 00 55, kristian.krogh@niam.dk

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €2.6 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder, investerat i fastigheter till ett värde överstigande €5 miljarder. Niam har 45 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.