2013-11-01 14:30Pressmeddelande

Niam köper kontorsfastighet i Helsingfors

Niam har tecknat avtal om att köpa en kontorsfastighet om 25,800 kvm i Vantaa, en del av Helsingfors storstadsregion. Niam har även tecknat ett långsiktigt hyresavtal med den nuvarande hyresgästen, ett ledande konsultföretag inriktade på teknik och miljö. Utöver fastigheten köper Niam 50% av aktierna i Martinparkki Oy som äger den angränsande parkeringen. Transaktionen förväntas genomföras innan 2013 års slut.

Johan Bergman, VD på Niam, säger, “Detta var en möjlighet för oss att förvärva en fastighet med stabilt kassaflöde och ett attraktivt läge mellan den internationella flygplatsen och Helsingfors. Vi är övertygade om att kontorsfastigheter i Helsingforsområdet utgör en mycket attraktiv marknad som kommer att fortsätta utvecklas och växa.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB 
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Terje Björsell, Niam Nordic Core-Plus Fund Manager, Niam AB
+46 8 5175 85 25, terje.bjorsell@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development 
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

 


Niam
Niam är ett av norra Europas ledande private equity-företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €6.5 miljarder. Företaget har ett investeringsteam med 45 dedikerade anställda som sammanlagt besitter över 350 års erfarenhet av samtliga fastighetstyper. Niam har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information, besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.