2015-03-31 19:00Pressmeddelande

Niam köper handelsfastigheter i Sverige

Den 26 mars 2015 förvärvade Niam Hyllinge 1:13, en handelsfastighet om 23 000 kvm utanför Helsingborg. Fastigheten är fullt uthyrd till City Gross. Säljaren var Hyllinge Invest AS, ett bolag etablerat och förvaltat av Pareto Project Finance. Kort därefter, den 31 mars 2015, förvärvade Niam handelsfastigheterna Silvret 3 och 8, mer känt som Ingelsta Markn. Fastigheterna omfattar totalt 20 000 kvm och är belägna i Ingelsta, Norrköping. Säljaren är TIAA Henderson Real Estate och de största hyresgäster är Mio, Media Markt och XXL.

Johan Bergman, VD på Niam säger; Detta var en möjlighet för Niam att förvärva handelsfastigheter med attraktiva lägen i växande regioner.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Terje Björsell, Niam Nordic Core-Plus Fund manager, Niam AB
+46 8 5175 85 25, terje.bjorsell@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €2.6 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder, investerat i fastigheter till ett värde överstigande €5 miljarder. Niam har 45 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.