2020-07-01 06:31Pressmeddelande

Niam köper fastighet i Ulvsunda av HSB Bostad

HSB Bostads fastighet Gjutmästaren 5 i Ulvsunda industriområde, har sålts via en bolagsaffär till Niam som tillträdde fastigheten igår. Gjutmästaren 5 utgörs idag av en industrienhet om ca 15 700 kvm tomtareal och ingår i Stockholm kommuns planläggning av Bällsta Hamn, som ligger bredvid Bromma flygplats. Kommunens målsättning med planområdet är att skapa en blandstad med ett flertal olika funktioner.

Fredrik Jonsson, VD på Niam säger, “Vi är glada att ha förvärvat en fastighet med stor potential i ett utvecklingsområde som Ulvsunda. Vi tror att fastighetens läge vid flygplatsen och nära till centrala Stockholm i framtiden kommer utgöra ett attraktivt erbjudande för hyresgäster och boende”.

HSB Bostad förvärvade fastigheten i syfte att i framtiden utveckla bostäder på platsen. Möjligheten att utveckla bostäder på fastigheten har med tiden begränsats av Bromma flygplats och den fastslagna bullergränsen. Fastigheten planeras därmed till överhängande del att utvecklas för kommersiellt ändamål.

Leif Lindqvist, chef Fastighet och Transaktion på HSB Bostad säger, ”Avyttringen är en naturlig del av HSB Bostads fokus på bostadsproduktion och vi är väldigt glada över att Niam tar vid utvecklandet av byggrätterna i detta spännande område”.

För mer information, vänligen kontakta:
Rikard Henriksson, Head of Asset Management, Niam AB
+46 8 5175 85 63, rikard.henriksson@niam.com

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, COO, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.com

Niam
Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om cirka €3,6 miljarder. Vi erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera i de nordiska marknaderna genom våra fonder. Niam grundades 1998 och har sedan start investerat i fastigheter till ett värde överstigande €10,8 miljarder. Niam har fler än 65 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Alla anställda på Niam är med och skapar vår framgång. Vi lägger stolthet i att vara en bra samarbetspartner till våra hyresgäster, investerare och lokalsamhället. Sedan starten 1998 har vi konsekvent levererat toppresultat genom alla fastighetscykler. Idag är vi en av Nordens största privata fastighetsägare med huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Luxemburg.