2015-07-01 22:00Pressmeddelande

Niam köper fastighet i Köpenhamn

Niam har förvärvat en fastighet belägen på Østbanegade i Köpenhamn omfattande cirka 30 000 kvm kontor och butiker samt med en parkeringsanläggning på omkring 12 000 kvm. Fastigheten som är fullt uthyrd är lokalt känd som "Tietgens Have" och är belägen i det norra hamnområdet som just nu genomgår en stark positiv utveckling. Fastigheten har förvärvats i en off-market transaktion från ett konsortium av internationella pensionsfonder.

Johan Bergman, Niam CEO säger, "Niam är mycket nöjda med att förvärva en fullt uthyrd fastighet i ett område med stor utvecklingspotential. Vi är fortsatt positiva till marknaden och möjligheter i Köpenhamn och räknar med att göra ytterligare investeringar här framöver. "

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Kristian Krogh, Head of Denmark, Niam A/S
+45 21 31 00 55, kristian.krogh@niam.dk

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om €2.8 miljarder. Niam erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska marknaderna genom sina fonder. Företaget grundades 1998 och sedan 2000 har Niam, genom egna fonder investerat i fastigheter till ett värde överstigande €5 miljarder. Niam har 42 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information besök gärna www.niam.se.


Om Niam

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.