2014-02-13 20:00Pressmeddelande

Niam köper en kombinerad industri- och kontorsfastighet i Stockholm

Niam har köpt en kombinerad industri- och kontorsfastighet i Stockholm från NAPF Sweden AB, som förvaltas av Valad. Fastigheten är omkring 33.500 kvm och belägen intill Bällstaån som angränsar till Sundbyberg.

Johan Bergman, VD på Niam säger; ”Vi är mycket nöjda med förvärvet av en stor fastighet belägen i ett område som kontinuerligt ökar i attraktivitet och som har en välfungerande infrastruktur under expansion.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB 
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development 
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam är ett av norra Europas ledande private equity-företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €7 miljarder. Företaget har ett investeringsteam med 47 dedikerade anställda som besitter erfarenhet av samtliga fastighetstyper. Niam har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information, besök gärna www.niam.se.Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.