2013-05-30 17:00Pressmeddelande

Niam köper bostadsportfölj i Köpenhamn

I och med förvärvet äger Niam en kombinerad dansk bostadsportfölj med cirka 1 100 högkvalitativa bostäder och den totala uthyrbara ytan uppgår till över 100 000 kvm. Samtliga bostäder i portföljen har attraktiva lägen i och runt Köpenhamn och är byggda under åren 2006-2010.

Johan Bergman, CEO på Niam, “Vi är väldigt nöjda med denna affär då både läget och kvaliteten på det vi förvärvat matchar vår existerande bostadsportfölj väldigt väl. Vi är övertygade om att Köpenhamn utgör en attraktiv marknad som även fortsättningsvis kommer att gynnas av en stabil utveckling av dansk ekonomi samt en stark befolkningstillväxt”.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, CEO, Niam AB 
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:

Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB
+46 8 5175 8559, jennifer.andersson@niam.se

 


Niam

Niam är ett av norra Europas ledande private equity företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €6 miljarder och genererat en gross leveraged IRR om 31%. Niam har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn, ett investeringsteam med 40 dedikerade anställda och ett erkänt senior management med ett genomsnitt på över 20 års erfarenhet från fastighetsutveckling och direkta fastighetsinvesteringar. För mer information, besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.