2021-06-16 11:00Pressmeddelande

Niam har genomfört första stängning av sin tredje Core-Plus fond

Det nordiska fastighetsbolaget har genomfört en första stängning av sin tredje Core-Plus fond, med inriktning på fastighetsinvesteringar i Norden.

Merparten av kapitalet kommer från europeiska pensionsfonder och finansiella institut, med en blandning av både befintliga och nya investerare. I likhet med sin föregångare kommer fonden att vara en inkomstproducerande fond med ett nettomål på 8% IRR och en årlig inkomstavkastning på 5%. Den kommer förvärva bostäder, kontor, logistik, allmän användning och detaljhandeln i de fyra nordiska länderna.

Victor Wettergren, Fund Manager, säger, ”Vi är mycket glada att kunna meddela att vi genomfört en lyckad första stängning, särskilt under dessa extraordinära tider och är tacksamma för det fortsatta stödet från befintliga investerare och glada att välkomna nya. Med ett starkt track record fortsatte våra Core-Plus fonder att prestera bra under pandemin och uppfyllde distributionsmålen. Vi ser stora möjligheter på den nordiska marknaden och vi är övertygade om att vår tredje Core-Plus-fond kommer att skapa värde för våra investerare.”

Efterföljande stängningar kommer att hållas efter behov.

Niam förvaltar för närvarande en fastighetsportfölj på 2,5 miljarder euro genom sina fem fonder: Niam Nordic V, Niam Nordic VI, Niam Nordic VII, Niam Nordic Core-Plus I och Niam Nordic Core-Plus II.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Managing Partner
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.com

 

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om cirka €2,5 miljarder. Vi erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera i de nordiska marknaderna genom våra fonder. Niam grundades 1998 och har sedan start investerat i fastigheter till ett värde överstigande €11,5 miljarder. Niam har fler än 80 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.Om Niam AB

Alla anställda på Niam är med och skapar vår framgång. Vi lägger stolthet i att vara en bra samarbetspartner till våra hyresgäster, investerare och lokalsamhället. Sedan starten 1998 har vi konsekvent levererat toppresultat genom alla fastighetscykler. Idag är vi en av Nordens största privata fastighetsägare med huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Luxemburg.


Kontaktpersoner

Jennifer Andersson
Managing Partner
Jennifer Andersson

Relaterad media