2013-09-23 16:50Pressmeddelande

Niam genomför sista stängningen av Niam Nordic Core-Plus

Det svenska private equity-företaget Niam genomför sista stängningen av sin första Core-Plus fond och når målet på €300 miljoner i eget kapital.

Niam Nordic Core-Plus, med en investeringskapacitet på totalt €600 miljoner fokuserar på investeringar i kontors-, handels-, samt bostadsfastigheter lokaliserade i större städer och regionala centrum runt om i Norden.

Investerarna är ett antal framstående offentliga och privata pensionsbolag, försäkringsbolag samt finansiella institutioner från Västeuropa och Asien. “Vi är tacksamma över det stöd och förtroende som vi fått från de nya och befintliga investerare som valt att sammarbeta med oss i vår första Core-Plus fond”, säger Johan Bergman, CEO på Niam.

Niam förvaltar idag ett fastighetsbestånd om €2.4 miljarder i sina tre opportunistiska fonder Niam III, Niam IV och Niam V.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, CEO, Niam AB 
+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Terje Björsell, Niam Nordic Core-Plus Fund Manager, Niam AB
+46 8 5175 85 25, terje.bjorsell@niam.se

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Head of Investor Relations & Business Development, Niam AB 
+ 46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.se

Niam

Niam är ett av norra Europas ledande private equity-företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €6.5 miljarder. Företaget har ett investeringsteam med 45 dedikerade anställda som sammanlagt besitter över 350 års erfarenhet av samtliga fastighetstyper. Niam har kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. För mer information, besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.