2011-01-31 12:00Pressmeddelande

Niam går in på den Danska fastighetsmarknaden

Niam öppnar från och med den 1 februari ett kontor i Köpenhamn, och har anställt Kristian Krogh som landsansvarig.

”Niam ser goda möjligheter på den Danska fastighetsmarknaden framöver, och genom att anställa Kristian som ansvarig för vår Danmarksverksamhet kommer vi att vara väl positionerade för att bli en ledande aktör även i Danmark.” säger Johan Bergman Vd på Niam.

Niam har idag kontor i Stockholm, Oslo och Helsingfors, och har två aktiva fastighetsfonder, med fastigheter för ca 28 miljarder SEK i sin ägo. Merparten av den befintliga portföljen är belägen i Sverige, Norge och Finland.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, CEO, Niam AB            

+46 8 5175 85 95, johan.bergman@niam.se

Niam är ett av norra Europas ledande private-equity företag inom fastigheter och erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera på de Nordiska och Baltiska marknaderna genom sina fonder. Sedan företaget grundades 1998 har Niam, genom egna fonder eller på uppdrag av finansiella partners, investerat i fastigheter till ett totalt värde överstigande €5 miljarder och genererat en gross leveraged IRR om 31%. Niam har kontor i Stockholm, Helsingfors och Oslo, ett investeringsteam med 33 dedikerade anställda och ett erkänt senior management med över 20 års erfarenhet från fastighetsutveckling och direkta fastighetsinvesteringar. För mer information, besök gärna www.niam.se.


Om Niam AB

Niam grundades 1998 och är idag en ledande fastighetsfondförvaltare i Norden med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Vi anser att vår styrka är våra medarbetare och vår framgång är beroende av att attrahera och utveckla de skickligaste människorna i branschen. Kort sagt... Niam är dess anställda. Vår strävan är att arbeta med de bästa i branschen inom fastigheter i Norden. Vi värdesätter och vill betona våra starka och långvariga relationer med ledande institutionella investerare, Europeiska banker, hyresgäster, kommuner och det lokala samhället. Våra mest seniora medarbetare har ett snitt på över 26 års erfarenhet inom branchen. Det är denna sammansättning av kunskap som vi anser gör oss till en given samarbetspartner.