2021-12-20 12:40Pressmeddelande

Niam förvärvar Väsby Centrum och Bålsta Centrum

Niam har förvärvat ytterligare två stadsdelscentrum i Stockholmsregionen från Grosvenor Europe. I den nyförvärvade portföljen ingår Väsby Centrum och Bålsta Centrum, båda med strategiska lägen nära viktiga kommunikationshubbar i norra Stockholmsregionen. Fastigheterna har ett blandat utbud av butiker, samhällsservice, hälso- och sjukvård samt restauranger.

Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar yta på cirka 52 000 kvm med cirka 1 000 parkeringsplatser. Båda kommunernas befolkning förväntas växa avsevärt de kommande åren vilket kommer att gynna centrumen och dess hyresgäster. 

Daniel Andersson, Head of Acquisitions Sweden, säger, ”De här förvärven är utmärkta komplement till vår existerande portfölj. Vi ser stor utvecklingspotential och ser fram emot att stärka deras positioner ytterligare som de självklara lokala mötesplatserna för boende, handel, umgänge och olika typer av samhällsservice.”

Carl Strufve, Director Nordics på Grosvenor Europe säger, ”Försäljningen är en del av vår investeringsstrategi och vi kommer att fortsatt investera i Stockholmsregionen. Vi har sedan förvärvet 2011 arbetat aktivt med att utveckla Väsby och Bålsta Centrum till attraktiva stadskärnor som bättre möter behoven för boende och besökande i sina respektive områden. När Niam nu tar över fastigheterna är de i betydligt bättre skick än när vi förvärvade dem och med stor utvecklingspotential. Vi är glada över att Niam delar vår vision för Väsby och Bålsta Centrum.”

Beräknat tillträde är 1 april, 2022. Niams portfölj av stadsdelscentrum kommer då att bestå av över 150 000 kvm uthyrningsbar yta.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Andersson, Head of Acquisitions Sverige
+46 705 55 08 35, daniel.andersson@niam.com

För ytterligare information om Niam, vänligen kontakta:
Rikard Henriksson, Managing Partner
+46 8 5175 85 63, rikard.henriksson@niam.com


Ämnen: Handel

Om Niam

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare med fokus på investeringar inom fastigheter och infrastruktur. Sedan start 1998 har Niam erbjudit institutionella investerare möjlighet att genom sina fonder investera i den nordiska fastighetsmarknaden. Med stor erfarenhet och expertis ligger vårt fokus på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna för våra hyresgäster och samhällena där de är belägna med målet är att tillgodose både dagens och framtidens behov. De senaste 23 åren har Niam investerat i fastigheter till ett värde överstigande €11,5 miljarder och förvaltar idag ett fastighetsbestånd om cirka €2,4 miljarder. Niam Infrastructure fokuserar på hållbara investeringar inom förnyelsebar energi, transport och telekom i Norden och norra Europa. Plattformens första fond koncentrerar sig på små till medelstora investeringar med fokus på aggregering av flera mindre tillgångar samt riskreduktion i primärt hållbar infrastruktur. Niam har fler än 85 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.


Kontaktpersoner

Daniel Andersson
Head of Acquisitions Sweden
Daniel Andersson