2022-09-01 05:30Pressmeddelande

Niam förvärvar Solåsen Handel

Solåsen HandelsplatsSolåsen, handelsplats i Jönköping

Niam förvärvar Solåsen Handel, en modern och väl fungerande handelsplats belägen i ett av de mest expansiva områdena i Jönköping. Solåsen Handel består av tre fastigheter med ca 36 000 kvadratmeter uthyrbar area och 22 hyresgäster – där de största är K-Rauta, Leos Lekland, XXL, MediaMarkt och Rusta. I höst kommer handelsplatsen kompletteras ytterligare då en ny butik för Dollarstore är under uppförande. Säljare är Genesta.

Victor Wettergren, fondchef på Niam, säger “Vi är glada att kunna meddela att vi har förvärvat en väl fungerande handelsplats med starka hyresgäster, väl positionerad i Jönköpingsregionen. Niam kommer att fortsätta utveckla och stärka destinationen, bland annat genom en rad olika ESG-initiativ.”

David Neil, Genestas VD, säger: ”Vi är mycket nöjda med processen med Niam och vi är glada att lämna över Solåsen Handel till dem. Deras framtidsplaner gällande fortsatt hållbar utveckling av handelsplatsen kommer att gynna både hyresgäster och besökare.”

Förvärvet av Solåsen Handel är det första förvärvet i Sverige för Niam Core-Plus III. Större delen av kapitalet kommer från europeiska pensionsfonder och finansiella institutioner med en mix av både befintliga och nya investerare. Fonden kommer förvärva bostäder, kontor, logistik, samhällsfastigheter och handel i Norden.

AG Advokat har varit legal rådgivare till Niam i transaktionen. 

För mer information, vänligen kontakta:
Victor Wettergren, Fund Manager
+46 8 5175 85 25, victor.wettergren@niam.com

För mer information om Niam, vänligen kontakta:
Rikard Henriksson, Managing Partner
+46 8 5175 85 63, rikard.henriksson@niam.comOm Niam AB

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare med fokus på investeringar inom fastigheter och infrastruktur. Sedan start 1998 har Niam erbjudit institutionella investerare möjlighet att genom sina fonder investera i den nordiska fastighetsmarknaden. Med stor erfarenhet och expertis ligger vårt fokus på att identifiera och genomföra förbättringar som skapar de bästa fastigheterna för våra hyresgäster och samhällena där de är belägna med målet är att tillgodose både dagens och framtidens behov. De senaste 24 åren har Niam investerat i fastigheter till ett värde överstigande €12 miljarder och förvaltar idag ett fastighetsbestånd om cirka €2,7 miljarder. Niam Infrastructure fokuserar på hållbara investeringar inom förnyelsebar energi, transport och telekom i Norden och norra Europa. Plattformens första fond koncentrerar sig på små till medelstora investeringar med fokus på aggregering av flera mindre tillgångar samt riskreduktion i primärt hållbar infrastruktur. Niam har ca 100 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.


Kontaktpersoner

Victor Wettergren
Fund Manager
Victor Wettergren